Održavanje i podrška

Ako imate Web sajt kome je potrebno često ažuriranje i osvežavanje sadržaja, a pri tome ne želite da imate stalno zaposleno osoblje koje će se time baviti, ili ne želite da dodatno opterećujete zaposlene novim aktivnostima (pri čemu često dolazi do nezadovoljstva i otpora kod istog), pravo rešenje za Vas je da odaberete jedan od ponuđenih paketa mesečnog održavanja sajta. Pored standardnih paketa, nudimo i pojedinačne usluge ažuriranja i održavanja web stranica.

Održavanje Web sajta na mesečnom nivou

Ukoliko su promene na Vašem Web sajtu učestale (nekoliko puta nedeljno ili mesečno), najbolja opcija je da izaberte jedan od flat paketa koji se tiču mesečnog održavanja. Ova opcija je idealna za dinamične firme, koje često modifikuju i uvećavaju svoj posao.

Održavanje Web sajta po potrebi

Ukoliko nemate potrebu za konstantnim promenama na Vašem Web sajtu, ako se sadržaj retko i/ili neredovno menja (jednom u mesec dana ili ređe), najbolja opcija za Vas je održavanje Web sajta po potrebi. 

Paketi:

 

light

LIGHT |

 • Namenjen je manjim firmama i pojedincima
 • 5 časova mesečno
 • Tehnička podrška putem emaila za sva pitanja u vezi sa sajtom
 • Stabilan sistem, bez virusa i zaštićen od obaranja od strane hakera*
 • Redovan backup podataka
 • Ažuriranje sadržaja (tekstualne i grafičke izmene pojedinih elemenata)

 

 

 

plus

PLUS | 

 • Namenjen je srednjim i velikim firmama
 • 15 časova mesečno
 • Savetovanje u vezi sa strukturom, dizajnom i funkiconalošću sajta
 • Tehnička podrška putem emaila za sva pitanja u vezi sa sajtom
 • Stabilan sistem, bez virusa i zaštićen od obaranja od strane hakera*
 • Redovan backup podataka
 • Ažuriranje sadržaja (tekstualne i grafičke izmene pojedinih elemenata)
 • Izmene funkcionalnosti sajta (do 5 časova mesečno)
 • Optimizacija sadržaja za Web pretraživače (do 5 časova mesečno)
 • Mesečni izveštaj o posećenosti i ostala analitika u vezi sa Web sajtom
 • Detaljan mesečni izveštaj sa pregledom utrošenih sati
 • Plan izmena i unapređenja za naredni period 

 

 

 

premium

PREMIUM | 

 • Namenjen je velikim firmama i korporativnim klijentima
 • 30 časova mesečno
 • Savetovanje u vezi sa strukturom, dizajnom i funkiconalošću sajta
 • Tehnička podrška putem emaila za sva pitanja u vezi sa sajtom
 • Stabilan sistem, bez virusa i zaštićen od obaranja od strane hakera*
 • Redovan backup podataka
 • Redovna i detaljna kontrola kvaliteta i tehničke ispravnosti sajta
 • Ažuriranje sadržaja (tekstualne i grafičke izmene elemenata)
 • Izmene funkcionalosti sajta (do 10 časova mesečno)
 • Redizajn sajta (do 10 časova mesečno)
 • Optimizacija sadržaja za Web pretraživače (do 10 časova mesečno)
 • Mesečni izveštaj o posećenosti i ostala analitika u vezi sa Web sajtom
 • Detaljan mesečni izveštaj sa pregledom utrošenih sati
 • Mesečni sastanak Vašeg i našeg tima: pregled i analiza ostvarenih rezultata i definisanje ciljeva za naredni period

 

Šta podrazumeva, a šta ne, održavanje Web sajta

 • Održavanje Web sajta podrazumeva promenu postojećeg sadržaja na stranicama, kao i dodavanje stranica sa istom strukturom.. Takođe svi paketi 
 • Ažuriranje sadržaja, sa druge strane ne podrazumeva pisanje tekstova, fotografisanje, obradu fotografija, obradu video materijala ili pripremu bilo kog drugog materijala za navedene stranice. Održavanje takođe ne podrazumeva kupovinu fotografija. Materijal se isključivo dostavlja u elektronskoj formi i u dogovoru sa našim klijentima i postavlja onako kako oni to žele.
 • Održavanje Web sajta podrazumeva i dodavanje sledećih web elemenata: forme, ankete, baneri i web linkovi. Takođe, u održavanje je uklučen backup podataka.
 • Redizajn sajta, flash, skirpte i nove funkiconalnosti nisu podržane klasičnim održavanjem Web sajta. Ukoliko imate čestu potrebu za menjanjem funkcionalosti ili izgledom Vaše internet prezentacije, odlučite se za jedan od naprednih paketa održavanja.