E-commerce

E-commerce ili elektronska trgovina, omugućuje kao sastavni deo elektronskog poslovanja na e-tržištu, svojim korisnicima, tj. kupcima, naručivanje i kupovinu proizvoda putem interneta. Kupovina preko interneta je često najbrži i najjeftiniji način kupovine, a trgovanje putem interneta se smatra najporfitabilnijim oblikom trgovine, zbog jednostavnosti i niskih troškova.

Sa različitih aspekata E-commerce se može definisati:

  • sa aspekta komunikacije — pružanje informacija, ponuda proizvoda / usluga ili mogućnost plaćanja elektronskim putem;
  • sa aspekta poslovnog procesa — primena interneta u cilju automatizacije poslovnih transakcija i tokova;
  • sa aspekta usluge — instrument koji omogućuje smanjenje troškova i u isto vreme povećanje brzine i kvaliteta pružanja usluge;
  • iz "on-line " perspektive — kupovina i pružanje usluga "on-line";

PCCOM bezbeđuje svjom klijentima On-line prodavnice kao i B2B sisteme, koji mogu da se integrišu u postojeći informacioni sistem.

e-commerce